Izumo Nihongo Network

Địa chỉ liên hệ Miyamoto
Tel: 090-7995-2192
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường Trung tâm tình nguyện tổng hợp thành phố Izumo
出雲市総合ボランティアセンター(出雲市松寄下町703-1)
Izumoshi Soogoo Borantya Senta (Izumoshi, Matsuyori Shimocho 703-1)
Thời gian Chủ Nhật 10:00~12:00

Nihongo De Hanasou ! Furatto

Địa chỉ liên hệ 水野 (Mizuno)
E-mail: yutty.matsu@gmail.com
Những người hoàn toàn không thể nói được tiếng Nhật xin vui lòng không đăng kí.
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường Công viên thể thao Hirata
平田中央スポーツ公園 セントラルハウス 中会議室
(出雲市平田町2960-1)
Hirata chuuoo supootsu kooen sentoraruhausu chuukaigishitsu
(Izumo shi, hirata machi, 2960-1)
Thời gian Thứ 7 14:30~16:00 (trừ ngày lễ và ngày thứ 7 tuần thứ 5)

YUUWA Tình nguyện viên tiếng Nhật (dành cho người lớn)

Địa chỉ liên hệ Tsuruishi
Tel: 090-3788-6306
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường Trung tâm phúc lợi xã hội thành phố Izumo
出雲市社会福祉センター(出雲市今市町543)
Izumoshi shakai fukushi sentaa (izumo shi, imaichi cho, 543)
Thời gian Thứ 3 10:00~12:00
Chủ Nhật 10:00~12:00 (tạm nghỉ trong một thời gian dài)

Hikawa de Nihongo

Địa chỉ liên hệ Ohba
Tel: 0853-72-1611
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường アクティーひかわ(出雲市斐川町上直江2469)
Akutii Hikawa (izumo shi, hikawa cho, kaminaoe 2469)
Thời gian Thứ 5 của tuần thứ 2 và thứ 4 19:00~21:00
Thứ 7 của tuần thứ nhất, tuần thứ 3 và tuần thứ 4 14:00~16:00