Trung tâm Quốc tế Shimane tổ chức phiên dịch và dịch thuật liên quan đến cuộc sống sinh hoạt tại trường học và dạy tiếng Nhật cho học sinh ngoại quốc đang sinh sống tại Nhật Bản hoặc có ý định quay trở lại Nhật Bản. Chúng tôi tiếp nhận đơn yêu cầu phiên dịch, thông dịch từ Ủy ban Giáo dục và các trường học trong tỉnh Shimane và giới thiệu tình nguyện viên.

Những người có nguyện vọng đăng kí hỗ trợ trẻ em nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dưới đây có thể đăng kí.

Những yêu cầu khi đăng ký

  • Tham gia các khóa nghiên cứu được chỉ định hoặc do Trung tâm Quốc tế Shimane chủ trì
  • Theo nguyên tắc là những người đang sinh sống hoặc đang đi làm, đi học tại tỉnh Shimane
  • Trên 18 tuổi

Thông tin chi tiết về chế độ hỗ trợ trẻ em xin vui lòng xem tại đây