Điều khoản chú ý:

 1. Trường hợp có thể yêu cầu từ trang này là trước ngày mong muốn phái cử  thông dịch trước 4 ngày. Những trường hợp yêu cầu thông dịch trong trường hợp khẩn cấp (1>3 ngày trước ngày cần yêu cầu thông dịch)  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại. Tuy nhiên, phụ thuộc vào điều kiện công việc của Trung tâm Quốc tế Shimane, cũng có lúc không thể hỗ trợ thông dịch qua điện thoại bằng nhiều ngôn ngữ.
 2. Tình nguyện viên thông dịch không thay thế bạn làm thủ tục hay dịch thuật.
 3. Xin vui lòng không yêu cầu lời khuyên hay đánh giá đối với Tình nguyện viên thông dịch.
 4. Trường hợp giới hạn tin nhắn làm phiền, xin vui lòng cài đặt lại để có thể nhận được tin nhắn từ sic-info.org.
 5. Những thông tin người yêu cầu thông dịch đã nhập Trung tâm Quốc tế Shimane chỉ sử dụng cho mục đích phái cử thông dịch viên. Những thông tin cần thiết cho hoạt động thông dịch chúng tôi sẽ truyền đạt cho tình nguyện viên thông dịch.
 6. * là mục quan trọng cần điền. Xin vui lòng điền đầy đủ.

  Thông tin người yêu cầu

  Thông tin thông dịch

  Ngày tháng năm
  Tiếng Nhật ⇔ Tiếng Việt

  Xin vui lòng yêu cầu trước 4 ngày. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

  Thời gian thông dịch tối đa là 3 tiếng

  : - :

  Nội dung thông dịch*


  Vui lòng điền thông tin liên quan tới nội dung thông dịch bên dưới. Nếu có những thông tin này thì hoạt động thông dịch hay việc sắp xếp thông dịch viên có thể diễn ra dẽ dàng hơn. Trường hợp bạn không biết hoặc không muốn trả lời thì xin vui lòng ghi "không biết" hoặc "không muốn trả lời"


  Xin vui lòng dánh dấu nếu có thể thông dịch qua Skype

  Vui lòng điền thông tin liên quan tới nội dung thông dịch bên dưới. Nếu có những thông tin này thì hoạt động thông dịch hay việc sắp xếp thông dịch viên có thể diễn ra dẽ dàng hơn. Trường hợp bạn không biết hoặc không muốn trả lời thì xin vui lòng ghi "không biết" hoặc "không muốn trả lời"

  Xin vui lòng ghi vào nếu có điều muốn gửi tới tình nguyện viên thông dịch hay Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane

  Điều khoản đồng ý

  Liên quan tới vấn đề thông dịch do tình nguyện viên thông dịch thực hiện và những công việc liên quan tới vấn đề này thì đối với Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane và Tình nguyện viên thông dịch sẽ không chịu trách nhiệm.

  Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi mail “Hoàn thành tiếp nhận yêu cầu tình nguyện viên thông dịch”