Tổ chức tư vấn với nhà chuyên môn tại Trung tâm quốc tế Shimane.

Tư vấn miễn phí. Thông tin trao đổi được bảo mật

Tư vấn pháp luật

Trụ sở chính

Thời gian:Ngày 17 tháng 4 (thứ 4)

①13:30~14:20

②14:30~15:20

Vui lòng đặt hẹn bằng mail hoặc điện thoại đến trước ngày 12 tháng 4 (thứ 6)

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tư vấn hành chính

Chi nhánh phía Tây

Thời gian:Ngày 24 tháng 4(thứ 4)

13:00~16:00

Vui lòng đặt hẹn bằng mail hoặc điện thoại đến trước ngày 23 tháng 4 (thứ 3)

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.