Izumo Nihongo Network

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Miyamoto
Tel: 090-7995-2192
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Izumo City General Volunteer Center
(703-1 Matsuyorishimo-cho, Izumo City)
Oras ng mga Klase Linggo: 10:00-12:00

NPO Esperanza

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Horinishi
Tel: 090-3714-1892
Fax: 0853-31-6247
E-mail: npoesperanca.shimane@gmail.com
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 300 yen/ bawat session
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Imaichi Community Center
(1578-2 Imaichi-cho Izumo-shi)

Izumo Social Welfare Center
(543 Imaichi-cho, Izumo-shi)

* Kahit alin sa dalawang lugar
Oras ng mga Klase Friday: 10:00-12:00

Nihongo De Hanasou! Furatto (Para po lamang sa mga nakakabasa ng Hiragana)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Matsubayashi
E-mail: yutty.matsu@gmail.com
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Central House, Hirata Central Sports Park
( 2960-1 Hirata-cho Izumo-shi)
Oras ng mga Klase Sabado: 14:30-16:00
(Maliban sa ika-limang sabado at mga pista opisyal)

Japanese Language Volunteer "Yuuwa" (Para lamang po sa matatanda)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Tsuruishi
Tel: 090-3788-6306
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 1,000 yen/ bawat taon
Lugar Izumo Social Welfare Center
(543 Imaichi-cho Izumo-shi)
Oras ng mga Klase Martes: 10:00-12:00
Linggo: 10:00-11:30

Hikawa de Nihongo

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Ohba
Tel: 0853-72-1611
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Depende sa pangangailangan
Lugar Acty Hikawa
(2469 Kaminaoe, Hikawa-cho, Izumo-shi)
Oras ng mga Klase Pangalawa at pang-apat na Huwebes 19: 00-21: 00
Una, pangatlo at pang-apat na Sabado 14: 00-16: 00