Izumo Nihongo Network

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Miyamoto
Tel: 090-7995-2192
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Lugar Izumo City General Volunteer Center
(703-1 Matsuyorishimo-cho, Izumo City)
Oras ng mga Klase Linggo: 10:00am - 12:00pm

Nihongo De Hanasou! Furatto

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Mizuno
E-mail: yutty.matsu@gmail.com
* Tinatanggihan po namin ang mga hindi nakakapagsalita ng Hapon.
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Lugar Hirata Sports Park Central House meeting room
( 2960-1 Hirata-cho Izumo-shi)
Oras ng mga Klase Sabado: 2:30pm - 4:00pm
(Maliban sa ika-limang sabado at mga pista opisyal)

Nihongo Borantiya "Yuuwa" (Para lamang po sa matatanda)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Tsuruishi
Tel: 090-3788-6306
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Lugar Izumo Social Welfare Center
(543 Imaichi-cho Izumo-shi)
Oras ng mga Klase Martes: 10:00am - 12:00pm
Linggo: 10:00am - 11:30am

Hikawa de Nihongo

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Ohba
Tel: 0853-72-1611
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Lugar Acty Hikawa
(2469 Kaminaoe, Hikawa-cho, Izumo-shi)
Oras ng mga Klase Pangalawa at pang-apat na Huwebes 7:00pm - 9: 00pm
Una, pangatlo at pang-apat na Sabado 2:00pm - 4:00pm