Ang Shimane International Center Social Media Official Account (tinutukoy bilang “Official Account ng Center“) ay ang mga pagsisikap ng Shimane International Center (tinutukoy bilang “Center”), internasyonal na pagpapalitan, internasyonal na kooperasyon, at multikultural na aktibidad. Ito ay pinamamahalaan batay sa sumusunod na patakaran na may layuning magbigay ng impormasyon tungkol sa symbiosis, gawing mas pamilyar ang mga aktibidad ng center, at magbigay ng impormasyon na partikular na makabuluhan sa mga dayuhang residente. Sa pamamagitan ng paggamit sa account sa itaas at sa papalabas na nilalaman nito, ang lahat ng mga user ay itinuring na sumang-ayon sa patakaran sa social media na ito.

1. Pangunahing patakaran

 1. Ang impormasyon ay ipapadala sa opisyal na account ng center ng staff ng center, at sa prinsipyo, ang mga opinyon at mga katanungan ay direktang tatanggapin sa pamamagitan ng telepono o e-mail.
 • Telepono:0852-31-5056
 • E-mail:admin@sic-info.org

2. Gayunpaman, kung mayroon kang konsultasyon gamit ang function ng mensahe tulad          ng Messenger o direktang mensahe, tutugon kami hangga’t maaari.

2. Mga listahan ng opisyal na account ng Center

 1. Facebook
  Account name: Shimane International Center
  Account URL: https://www.facebook.com/shimaneinternationalcenter/
 2. Instagram
  Name: しまね国際センター
  User name: shimane_international_center
  Account URL: https://www.instagram.com/shimane_international_center/
 3. YouTube
  Account name: Shimane International Center
  Account URL: https://www.youtube.com/channel/UCcyNsYM4Ss8SGhUbLM1XH5g

3. Nag-papaskil

Lahat ng staff ng center

4. Oras ng korespondensiya

Bilang pangkalahatang tuntunin, sa mga oras ng pagbubukas (Lunes hanggang Biyernes 8:30am hanggang 5:15pm. Hindi kasama ang mga pista opisyal at mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon. ), Ang poster ay ipo-post nang hindi regular, depende kung kinakailangan. Gayunpaman, maaari itong ipadala sa ibang mga petsa at oras.

5. Tugon sa mga post, atbp.

 1. Bilang pangkalahatang tuntunin, hindi tumutugon ang center sa mga komento mula sa mga user o “like” o “follow”.
 2. Para sa kung ano ang maaaring itakda,hindi namin tatanggapin o itatago ang mga komento, pagsusuri, at mga post ng bisita mula sa mga user.

6. Mga item sa pagsunod

Ang gumagamit ay hindi dapat gumawa ng mga sumusunod na post. Kung matukoy ng Center na ang nilalaman ng post ay nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod, maaaring tanggalin ng Center ang post o gumawa ng iba pang mga kinakailangang hakbang nang walang paunang abiso.

1) Mga nilalaman na pumipinsala sa center, iba pang user o pangatlong partido

2) Mga nilalaman na lumalabag o maaaring lumalabag sa pampublikong kaayusan at moral, mga batas at regulasyon, atbp.

3) Mga nilalaman na iba sa kasinungalingan o katotohanan, gaya ng panggagaya sa ibang tao

4) Mga nilalaman na hindi makumpirma bilang tama o mali

5) Mga nilalaman ay patalastas, promosyon, pangangalap, mga aktibidad sa pagbebenta at iba pang komersyal

6) Mga nilalaman para sa mga gawaing pampulitika at panrelihiyon

7) Mga nilalaman na nagdidiskrimina o nagtataguyod ng diskriminasyon batay sa lahi, ideya, paniniwala, atbp.

8) Mga nilalaman na maaaring lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian gaya ng mga karapatan, karapatan sa trademark, at mga karapatan sa portrait

9) Mga nilalaman na maaaring lumalabag sa personal na pribado, gaya ng pagtukoy, pagsisiwalat, o pag-kalat ng personal na impormasyon gaya ng mga address, numero ng telepono, at e-mail address patungkol sa ibang mga user o pangatlong partido

10) Mga nilalaman para ipamahagi ang mga mapaminsalang programa, atbp.

11) Mga nilalaman na hindi kapaki-pakinabang sa center, iba pang mga gumagamit o mga ikatlong partido

12) Mga nilalaman na sa tingin ng center ay hindi naaangkop at kasama ng mga nilalamang ito ang mga link sa mga homepage, atbp.

7. Copyright

 1. Ang lahat ng copyright (o mga karapatan sa intelektwal na ari-arian) ng nilalamang ipinadala mula sa opisyal na account ng center ay pag-aari ng center, maliban sa mga partikular na nakasaad.
 2. Sa loob ng bawat serbisyo ng social media, posibleng gamitin, i-quote, at ipadala ang mga nilalaman ng opisyal na account ng center batay sa mga tuntunin ng paggamit.

8. Pagtatatwa o Disclaimer

 1. Binibigyang-pansin namin ang katumpakan ng mga nilalaman ng opisyal na account ng center at ang kaligtasan sa pagpapatakbo, ngunit ginagarantiya namin na aalisin namin ang lahat ng posibilidad ng mga pagkakamali sa nilalaman at palsipikasyon ng tao ng mga pangatlong partido. Ang Center ay walang pananagutan para sa anumang pinsalang dulot sa pamamagitan ng paggamit ng opisyal na account ng Center at ang impormasyong ipinadala mula sa account na iyon.
 2. Maaaring baguhin ng opisyal na account ng center ang nilalaman at format ng serbisyo, at suspindihin o wakasan ang probisyon ng ilan o lahat ng mga function nang walang abiso. Ang patakaran sa social media na ito ay maaaring magbago nang walang abiso.
 3. Kung babaguhin namin ang patakaran sa social media na ito, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa website ng center. Ang pagbabago ay magkakabisa mula sa oras na ang pagbabago ay ipinakita.