Sa boluntaryong aktibidad, ay ipapakilala namin ang mga gawaing aktibidad, upang palawakin ang grupo ng international exchange, upang mapahusay at magkaroon ng pag-uunawaan, sa pamamagitan ng pagpaparehistrong sistema ng mga volunteer at naghihikayat na mga boluntaryo ng Internasyonal Exchange. Bakit hindi Maging volunteer ng International Exchange, baka mahanap mo ang isang bagong ikaw.

Uri ng volunteer

Volunteer ng wika

Marunong mag interpret o mag translate ng ibang lenguahe.
(Halimbawa) Intrepreter sa project ng International Exchange, Mag translate ng mga data at simpleng dokyumento

Volunteer ng pagtanggap ng Home stay / Home visit

Volunteer na maaaring tumanggap ng dayuhan para mag Home stay/ Home visit
(Ang Home visit ay isang araw na pag bisita at hindi mag papalipas ng gabi.)

Volunteer ng wikang Hapon

Maaaring mag-turo ng wikang Hapon para sa mga dayuhan.

Volunteer ng pag-papakilala multiligual

Maaaring mag pakilala ng pamumuhay at kultura ng ibat-ibang bansa, kasama na rin ang bansang Hapon.
(Halimbawa) Pahatid ng internasyonal na pag-unawa sa pag-aaral ng mga Elemetarya at Junior high school sa Prepecture at pagpapakilala ng kultura ng Hapon sa mga dayuhan.

Paraan ng pag-paparehistro

Natapos na ang pagtanggap ng rehistro.