Sa boluntaryong aktibidad, ay ipapakilala namin ang mga gawaing aktibidad, upang palawakin ang grupo ng international exchange, upang mapahusay at magkaroon ng pag-uunawaan, sa pamamagitan ng pagpaparehistrong sistema ng mga volunteer at naghihikayat na mga boluntaryo ng Internasyonal Exchange. Bakit hindi Maging volunteer ng International Exchange, baka mahanap mo ang isang bagong ikaw.

Uri ng volunteer

Volunteer ng wika

Marunong mag interpret o mag translate ng ibang lenguahe.
(Halimbawa) Intrepreter sa project ng International Exchange, Mag translate ng mga data at simpleng dokyumento

Volunteer ng pagtanggap ng Home stay / Home visit

Volunteer na maaaring tumanggap ng dayuhan para mag Home stay/ Home visit
(Ang Home visit ay isang araw na pag bisita at hindi mag papalipas ng gabi.)

Volunteer ng wikang Hapon

Maaaring mag-turo ng wikang Hapon para sa mga dayuhan.

Volunteer ng pag-papakilala multiligual

Maaaring mag pakilala ng pamumuhay at kultura ng ibat-ibang bansa, kasama na rin ang bansang Hapon.
(Halimbawa) Pahatid ng internasyonal na pag-unawa sa pag-aaral ng mga Elemetarya at Junior high school sa Prepecture at pagpapakilala ng kultura ng Hapon sa mga dayuhan.

Paraan ng pag-paparehistro

Ang nais magparehistro ay mangyaring basahing mabuti ang nilalaman ng mga alituntunin sa pagpaparehistro. Sulatan lang po ang application form at mangyaring ipadala lang po ito sa address ng center (SIC) o bumisita sa opisina, o kaya ay paki-download at gamitin ang application form para sa pag paparehistro. Tumatanggap din po kami ng padala sa e-mail o FAX.

Pag hiling ng volunteer para sa mga aktibidad

Para tumugon sa kahilingan ng Humiling, ay tatawagan o kokontakin ng center (SIC) ang inaakalang naaangkop na volunteer, at kung ang volunteer ay nag sangayon sa nilalaman ng kahilingan, ay ipapakilala ito sa humihiling. Maaaring makiusap din ang center (SIC) kapag may project na gagawin.
Ang ginagawang aktibidad ay boluntaryo (libre) ngunit depende sa nilalaman ng kahilingan, maaaring mabigyan ng bayad o pamasahe ang volunteer.

Mga dapat tandaan

  • Nakatanggap ng sapat at maagang paliwanag tungkol sa nilalaman ng kahilingan bago magpasya kung tatanggapin o hindi.
  • Mangyaring maging  tapat sa saloobin at positibong kalooban sa aktibidad na natanggap na kahilingan.
  • Kapag nasa gawaing boluntaryo ay mangyaring ingatan o huwag ipagkalat sa labas pag katapos ng gawain ang privacy ng iba o ang nalamang  impormasyon ng pagkatao ng humiling.
  • Kung may nagbago sa detalye ng nakarehistro, tulad ng pangalan at address, o ayon sa pag lipat ng tirahan o nais ng tumigil sa gawaing boluntaryo ay mangyaring makipag-ugnayan sa Center (SIC) sa lalong madaling panahon.

Resulta ng aktibidad noong taong 2012

  • Linguahe: 25
  • Pag-tanggap ng Home stay/ Home visit: 8
  • Japanese language: 0
  • Multiligual: 0

Application form for registration

Application form for registration (Download here) >>