Gamitin ang sticker ”HATTE SHIRU” at gumawa tayo ng sariling mapa, kasama ang myembro ng pamilya, kaibigan at kapit bahay, para sa paghahanda kapag nangyari ang kalamidad o disaster.

“HATTESHIRU” (tagalog)

※ Para sa iba pang karagdagan tungkol sa “HATTESHIRU” ay makipag-ugnayan sa Shimane International Center.

※ I-download ko mula sa link sa ibaba ng pahinang ito munisipal na pag-iwas sa kalamidad Listahan ng mapa”.

Paraan ng pag-gamit (Sticker para sa mapa, kapag nangyari ang kalamidad o disaster)

Step1

Mag-handa ng mapa.

Paraan no.1:

Humingi sa city o town office.

Paraan no.2:

Download ko mula sa link sa ibaba ng pahinang ito munisipal na pag-iwas sa kalamidad Listahan ng mapa”.

※At iba pa (mag download sa internet o kaya ay gamitin ang guide map)

 Step 2

Idikit ang sticker”HATTE SHIRU”, gumawa ng sariling mapa na maaaring gamitin kapag nangyari ang kalamidad o disaster.

①Ang Icon sticker ay idinidikit sa mapa sa mga lugar na kapakipakinabang at para alamin ang mga impormasyon.

②Ang map key ay para alamin ang mga kailangang impormasyon sa mapa.

  Pag-taas ng alon, baha, pag-guho ng lupa at bundok.

 

pin Sa palagay mo ay importanteng lugar.   

Step 3

Gamitin ang original na disaster map, kapag nangayari ang kalamidad o disaster.

Halimbawa:

Alamin ang daan papunta sa evacuation center.

Idikit sa lugar na madaling makita .

Ilagay sa bag o sa lalagyan ang ginawang mapa.