Maaaring sumangguni at makipagpalitan ng impormasyon sa iba’t-ibang wika.

Gusto mo bang pag-usapan ang tungkol sa paaralan, mga landas sa karera, pag-aaral, Pamumuhay, atbp. sa wikang banyaga kasama ng mga kawani ng Shimane International Center at mga magulang na may pinagmulang banyaga? Maaari kang magtanong tungkol sa anumang nais mong malaman o tungkol sa problema, o makipag-chat lamang!

  • Hindi ko maintindihan kung ano ang nakasulat sa handout sa paaralan,  mangyaring paki explain sa akin.
  • Gusto kong ipadala ang aking anak sa high school, ngunit hindi ko  maintindihan kung ano ang mga patakaran sa Japanese school…
  • Gusto kong malayang makipag-usap tungkol sa paaralan sa isang wikang banyaga.

Para sa mga konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa staff ng Shimane International Center.

Petsa/oras/venue

Unang araw: Ika-9 ng Hunyo, 2:00pm-4:00pm  Izumo City Hikawa Library Conference Room

Paano mag-apply

Mula sa form na ito (Microsoft Forms: Mangyaring piliin ang iyong wika sa kanang tuktok ng form)

  • Maaari kang lumahok nang hindi nag-aaplay, ngunit ang priyoridad ay ibibigay sa mga nag-aplay.
  • Maaari ka naming suportahan sa wikang Portuguese, Tagalog, tsino, Ingles, at Vietnamese.
  • Kung makikipag-ugnayan ka sa amin nang maaga, aayusin namin ang isang kawani na maaaring mag interpret ng iyong nais na wikang banyaga.