Shanichi Japanese Language Class

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Suyama
Tel: 0854-23-2048
Fax: 0854-23-2048
E-mail: shanichi.cs@city.yasugi.shimane.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Yasugi Shanichi Exchange Center
( 1281-1 Yasugi-chou Yasugi-shi)
Oras ng mga Klase Miyerkules 13:30-16:00

Unnan Japanese Language Square "Sakura SAKURA"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Takaki
Tel: 090-4699-3117
E-mail:y-nihongo@j.gmobb.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 200 yen/ bawat session
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 1,000 yen/ bawat buwan
Lugar Unnan City Shimokumatani Exchange Center
(1096-1 Shimokumatani Kitsugi-chou Unnan-shi)
Oras ng mga Klase Una at pangatlong Miyerkules 17: 30-19: 00

Japanese Language Volunteer "Okuizumo"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon E-mail: zw393v@okuizumo.ne.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Yokota Community Center "House of rural women"
(1037 Yokota, Okuizumo-chou)
Oras ng mga Klase Tuwing ikalawa at ika-apat na Biyernes 19:30-21:30

Nihongo Kyoshitsu Group "AIUEO" (Okinoshima cho)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Funada
Tel: 08512-2-0592
Fax: 08512-2-0592
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 1,000 yen/ bawat taon
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 1,000 yen/ bawat taon
Lugar Okitou Cultural Hall
(2 Yoshida-no-ni, Nishimachi, Okinoshima-chou, Oki-gun)
Oras ng mga Klase Miyerkules: 19:30-21:00
Sabado: Umaga o hapon 2 oras