Shanichi Japanese Language Class (Yasugi city) (Para lamang po sa matatanda)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Suyama
Tel: 0854-23-2048
Fax: 0854-23-2048
E-mail: shanichi.cs@city.yasugi.shimane.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 100 yen/ bawat session
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Yasugi Shanichi Exchange Center
( 1281-1 Yasugi-cho Yasugi-city)
Oras ng mga Klase Miyerkules 13:30-16:00

Unnan Japanese Language Square "Sakura SAKURA" (Unnan city) (Para lamang po sa matatanda)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Takaki
Tel: 090-4699-3117
E-mail: y-nihongo@j.gmobb.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 200 yen/ bawat session
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 1,000 yen/ bawat buwan
Lugar Unnan City Shimokumatani Exchange Center
(1096-1 Shimo kumatani Kisuki-cho Unnan-city)
Oras ng mga Klase Una at pangatlong Miyerkules 17: 30-19: 30
Tumawag lamang po para sa ibang katanungan

Japanese Language Volunteer "Okuizumo" (Okuizumo cho)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Kato
E-mail: zw393v@okuizumo.ne.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Okuizumo cho Yokota Community Center "House of rural women" Training room
(1037 Yokota, Okuizumo-cho)
Oras ng mga Klase Tuwing ikalawa at ika-apat na Biyernes 19:30-21:30

Nihongo Kyoshitsu Group "AIUEO" (Okinoshima cho)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Funada
Tel: 08512-2-0592
Fax: 08512-2-0592
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 1,000 yen/ bawat taon
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 1,000 yen/ bawat taon
Lugar Okitou Cultural Hall
(2 Yoshida-no-ni, Nishimachi, Okinoshima-cho)
Oras ng mga Klase Miyerkules: 19:30-21:00
Sabado: Umaga o hapon 2 oras