Asahi Japanese Language Square

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Irie
Tel: 0852-21-3432
Fax: 0852-21-3717
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Matsue Asahi Community Center
(49 Higashi asahi-machi, Matsue-shi)
Oras ng mga Klase Sabado: 10:00-11:30
Homepage http://matsue-city-kouminkan.jp/asahi/

Iroha Group (para sa mga internasyonal na studyante at sa kanilang pamilya sa loob ng Shimane university campus)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon E-mail: irohanokai@hotmail.com
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 100 yen/ bawat session
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Shimane University Matsue Campus Library 2F Learning Commons or FLAT
(1060 Nishikawatsu-cho Matsue-shi)

Oras ng mga Klase Miyerkules: 10:00-11:30
Biyernes: 10:00-11:30

Tumawag Iamang po para sa ibang katanungan.

Japanese Language Volunteer Group "Kakehashi"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Watanabe
Tel: 090-8360-0086
Fax: 0852-24-8540
E-mail: kamiunsai.62@sky.plala.or.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 2,000 yen/ bawat taon
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Matsue International Community Center (MICC)
(3405-5 Nishikawatsu-cho, Matsue-shi)
Oras ng mga Klase Miyerkules: 17:00-18:30
Sabado: 10:00-11:30

Japanese Language Volunteer Group "DanDan" (Hindi po namin sinusuportahan ang pag-aaral ng paksa sa elementarya, junior high school at high school)

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Kato
Tel: 090-1016-1324
E-mail: kikyou921@kyf.biglobe.ne.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 3,000 yen/ bawat taon
Lugar Matsueshi Shimin Katsudou Center [STIC building]
(43 Shirakata hon-machi, Matsue-shi)
Oras ng mga Klase Martes: 17:30-19:00
Biyernes: 14:00-15:30

Matsueria Japanese Language Class

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Matsuda
E-mail: matsueria@yahoo.co.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante Libre
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo Libre
Lugar Matsueshi Shimin Katsudou Center [STIC building]
(43 Shirakata hon-machi, Matsue-shi)
Oras ng mga Klase Sabado: 10:00-11:30
Mag-aplay lamang po sa pamamagitan ng e-mail kung gustong mag-enroll
(Maaari rin pong mag-aplay ng personal)
Homepage http://matsueria.wix.com/matsueria-jsg