Pamamaraan para sa entry at paninirahan sa Japan

Nyuukoku Kanri Kyoku Gaikokujin Zairyuu Sougou Information Center
TEL: 0570-013904

(IP, PHS, kapag nasa ibang bansa 03-5796-7112)
Sábado / Linggo (maliban sa espesyal holiday) 8:30-17:15
Wikang Hapon, Ingles, Intsik, Korea at Espanyol

Ang iba’t-ibang isyu at mga alalahanin na may kaugnayan sa kababaihan, DV

Josei Soudan Center (Konsultasyon para sa mga kababaihan) 
TEL: 0852-25-8071
Lunes-Biyenes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:00 konsultasyon Senter para sa mga kababaihan ay tumatanggap ng konsultasyon sa telepono kahit Sábado / Linggo sa wikang Hapon

Josei Soudan Center west branch (Asuterasu Josei Soudan Shitsu)
TEL: 0854-84-5661
Lunes-Biyernes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:00
Wikang Hapon

Bukod dito, Jidou Soudanjo (Izumo, Hamada, Masuda, Oki) ay maaaring komunsulta sa mga lugar na ito

Iba’t-ibang konsultasyon ayon sa mga suliranin sa bata, pang-aabuso sa bata

Chuo Jidou Suodanjo
TEL: 0852-21-3168
Lunes-Biyernes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

(Oki Soudan Shitsu)
TEL: 08512-2-9810
Lunes-Biyernes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Izumo Jidou Soudanjo
TEL: 0853-21-0007
Lunes-Biyernes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Hamada Jidou Soudanjo
TEL: 0855-28-3560
Lunes-Biyernes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Masuda Jidou Soudanjo
TEL: 0856-22-0083
Lunes-Biyernes (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Pang-aapi o pag-inaapi ang bata

Shimane kyouiku IInkai Ijime Tel.110
TEL: 0120-874-371 / 0120-779-110
Lunes-Biyernes 9:00-19:00,  walang opisina sa Sábado / Linggo 10:00-17:00
Wikang Hapon

Mga legal na problema

Houterasu multilingual na impormasyon serbisyo
TEL: 0570-078377
Lunes–Byernes 9:00 – 17:00 (maliban sa pista opisyal)
Vietnamese, English, Chinese, Portuguese, Spanish, Korean

Mga suliraning may kaugnayan sa trabaho

Shimane Roudou Kyoku Sougou Roudou Soudan Corner
TEL: 0852-20-7009
Maliban sa pista opisyal 8:30-17:15
Wikang Hapon

Ministry of Health, Labor and Welfare Consultation Dial para sa manggagawang taga-ibang bansa

TEL: 0570-001701 (英語Open an external links in a new window.English )
Lunes–Biyernes 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001702 (中国語Open an external links in a new window.Chinese )
Lunes–Biyernes 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001703 ((ポルトガル語Open an external links in a new window.Portuguese)
Lunes–Biyernes 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001704 ((スペイン語Open an external links in a new window.Spanish )
Martes, Huwebes, Biyernes 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001705 ((タガログ語Open an external links in a new window.Tagalog )
Martes, Miyerkules, 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
Para sa petsa at oras para wikang gamit ay tingnan po lamang ang website websiteOpen an external links in a new window.

Iba’t-ibang suliranin sa buhay

Yorisoi Hotline
TEL: 0120-279-338
Para sa oras ay tingnan po lamang ang website website
Wikang Hapon, Ingles, Intsik, Korea, Tagalog, Thai, Espanyol, Portuguese, Vietnamese at Nepali

Shimane Inochi no denwa (Telepono ng buhay)
TEL: 0852-26-7575
Linggo – Biyernes 9:00-22:00, Sat 9:00-Sun 22:00 (no holiday) Wikang Hapon

Tokyo English Inochi no denwa (Telepono ng buhay sa Inglish)
TEL: 03-5774-0992
Araw-araw 9:00-23:00
Wikang Ingles

Yokohama Telepono ng buhay Konsultasyon sa iba’t-ibang wika (LAL)
Free dial: 0120-66-2477 (Spanish)
TEL: 045-336-2477 (Spanish)
Miyerkules 10:00-21:00 / Biyernes 19:00 – 21:00 / Sabado 12:00 – 21:00

Free dial: 0120-66-2488 (Portugues)
TEL: 045-336-2488 (Portuguese)
Miyerkules 10:00-21:00 / Biyernes 19:00-21:00 / Sabado 12:00 – 21:00

Proteksyon / Biktima ng krimen

Keishichou Gaikokujin Komarigoto Soudan
TEL: 03-3503-8484
Sábado / Linggo maliban sa pista opisyal 8:30-17:00
Wikang Hapon, Ingles, Intsik (para sa ibang wika ay kailangang mag pareserba)

Keisatsu Soudan Center
TEL: #9110
Walang holiday sa buong taon at bukas 24 oras
Wikang Hapon

Konsultasyon sa Medikal

AMDA Kokusai Iryou Jouhou Center Kansai
TEL: 06-4395-0555
Lunes-Biyernes 9:00-17:00 (Ingles,Espanyol)
Tumawag bago pumunta o bisitahin ang website (wikang Intsik at Portugues)