Pamamaraan para sa entry at paninirahan sa Japan

Nyuukoku Kanri Kyoku Gaikokujin Zairyuu Sougou Information Center
TEL: 0570-013904

(IP, PHS, kapag nasa ibang bansa 03-5796-7112)
Sat./Sun.(maliban sa espesyal holiday) 8:30-17:15
Wikang Hapon, Ingles, Intsik, Korea at Espanyol

Ang iba’t-ibang isyu at mga alalahanin na may kaugnayan sa kababaihan, DV

Josei Soudan Center
TEL: 0852-25-8071
Mon.-Fri.(maliban sa pista opisyal) 8:30-17:00 konsultasyon Senter para sa mga kababaihan ay tumatanggap ng konsultasyon sa telepono kahit Sat./Sun
Wikang Hapon

Josei Soudan Center west branch (Asuterasu Josei Soudan Shitsu)
TEL: 0854-84-5661
Mon.-Fri. (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:00
Wikang Hapon

Bukod dito, Jidou Soudanjo (Izumo, Hamada, Masuda, Oki) ay maaaring komunsulta sa mga lugar na ito

Iba’t-ibang konsultasyon ayon sa mga suliranin sa bata, pang-aabuso sa bata

Chuo Jidou Suodanjo
TEL: 0852-21-3168
Mon.-Fri. (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

(Oki Soudan Shitsu)
TEL: 08512-2-9810
Mon.-Fri. (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Izumo Jidou Soudanjo
TEL: 0853-21-0007
Mon.-Fri. (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Hamada Jidou Soudanjo
TEL: 0855-28-3560
Mon.-Fri. (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Masuda Jidou Soudanjo
TEL: 0856-22-0083
Mon.-Fri. (maliban sa pista opisyal) 8:30-17:15
Wikang Hapon

Pang-aapi o pag-inaapi ang bata

Shimane kyouiku IInkai Ijime Tel.110
TEL: 0120-874-371 / 0120-779-110
Mon.-Fri. 9:00-19:00, Sat / Sun holiday 10:00-17:00
Wikang Hapon

Mga legal na problema

Houterasu multilingual na impormasyon serbisyo
TEL: 0570-078377
Mon. – Fri. 9:00 – 17:00 (maliban sa pista opisyal)
Vietnamese, English, Chinese, Portuguese, Spanish, Korean

Mga suliraning may kaugnayan sa trabaho

Shimane Roudou Kyoku Sougou Roudou Soudan Corner
TEL: 0852-20-7009
Maliban sa pista opisyal 8:30-17:15
Wikang Hapon

Ministry of Health, Labor and Welfare Consultation Dial para sa manggagawang taga-ibang bansa

TEL: 0570-001701 (英語Open an external links in a new window.English )
Mon. – Fri. 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001702 (中国語Open an external links in a new window.Chinese )
Mon. – Fri. 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001703 ((ポルトガル語Open an external links in a new window.Portuguese)
Mon. – Fri. 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001704 ((スペイン語Open an external links in a new window.Spanish )
Tues., Thurs., Fri. 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
TEL: 0570-001705 ((タガログ語Open an external links in a new window.Tagalog )
Tues., Wed., 10: 00-15: 00 (Hindi kasali 12: 00-13: 00)
Para sa petsa at oras para wikang gamit ay tingnan po lamang ang website websiteOpen an external links in a new window.

Iba’t-ibang suliranin sa buhay

Yorisoi Hotline
TEL: 0120-279-338
Para sa oras ay tingnan po lamang ang website website
Wikang Hapon, Ingles, Intsik, Korea, Tagalog, Thai, Espanyol, Portuguese, Vietnamese at Nepali

Shimane Inochi no Denwa
TEL: 0852-26-7575
Linggo – Biyernes 9:00-22:00, Sat 9:00-Sun 22:00 (no holiday) Wikang Hapon
Tokyo Eigo Inochi no Denwa
TEL: 03-5774-0992
Araw-araw 9:00-23:00
Wikang Ingles

Yokohama Inochi no Denwa Gaikokugo Soudan (LAL)
TEL: 045-336-2477 (Espanyol)
Wed. 10:00-14:00, 19:00-21:00 Thurs. Fri. 19:00-21:00 Sat. 12:00-21:00
TEL: 045-336-2488 (wikang Portugal)
Wed. 10:00-21:00, Sat. 12:00-21:00

Prevention / Biktima ng krimen

Keishichou Gaikokujin Komarigoto Soudan
TEL: 03-3503-8484
Sat. / Sun. maliban sa pista opisyal 8:30-17:00
Wikang Hapon, Ingles, Intsik (para sa ibang wika ay kailangang mag pareserba)

Keisatsu Soudan Center
TEL: #9110
Walang holiday sa buong taon at bukas 24 oras
Wikang Hapon

Konsultasyon sa Medikal

AMDA Kokusai Iryou Jouhou Center Kansai
TEL: 06-4395-0555
Mon.-Fri. 9:00-17:00 (Ingles,Espanyol)
Tumawag bago pumunta o bisitahin ang website (wikang Intsik at Portugal)