Volunteer na sumusuporta sa mga dayuhan sa oras na may mangyaring  malaking disaster sa Shimane Prefecture o sa kalapit nito.
Sa partikular,ang mga volunteer ay mag tatranslate ng mga impormasyon ng disaster, mag-iikot o mag papatrol sa mga shelter, makikinig sa mga konsulta o pangangailangan ng mga dayuhan o banyagang residenteng nasa shelter.

Mga kailangan sa pag paparehistro bilang taga-suporta

  • Volunteer na kapag may nangyaring malaking disaster sa Shimane Prefecture ay maaasahang tumulong bilang isang volunteer, atbp.
  • Kailangan ay  nag training ng kurso sa SIC
  • Kung sino yong kayang lumahok sa mga pag sasanay na gaganapin sa Shimane prefecture
  • 18 taong gulang o mas matanda, nakatira, nagtatrabaho o nag aaral sa prefecture (ngunit, kung wala pang 20 taong gulang kailangan ng pahintulot ng magulang)

Paraan ng pag paparehistro

Mangyaring sulatan o punuan ang “Application form ng pag paparehistro ng dayuhang taga-suporta sa oras ng disaster” at isumite sa SIC.

Gabay sa pag paparehistro・Application form >>

Pag kakasunod-sunod ng aktibidad ng suporter pagkatapos ng disaster

※Maaaring magbago ang pag kakasunod-sunod ng sitwasyon ayon sa laki ng napinsala.

  1. May nangyaring disaster !
  2. Ang SIC ay hihiling mula sa iba pang organisasyon na makipag tulungan at  hihiling sa mga taga-suporta na makipagtulungan
  3. Mag tatayo ng multiligual center at mag titipon ang mga maaaring makipag tulungan na taga-suporta.
  4. Mag umpisa ng aktibidad

flow_tg

  • Ang “multilingual support center” ay aktibidad na ang pangunahing ay ang mag “interpret, mag translate” para sa mga dayuhang residente, na nasa lokasyon ng lugar na apektado ng disaster.
  • Para sa pagsasara ng multilingual support center, ay tinitingnan muna ang sitwasyon, para madisisyunan.