Impormasyon tungkol sa Multicultural symbiosis, International exchange, at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa SIC sa pamamagitan ng opisyal na account ng SNS.
Mangyaring pong i-follow po ang aming page, post, i-like at i-share !

Facebook

Instagram

You tube

Patakaran sa Social Media

URL: https://www.sic-info.org/tg/socialmediapolicy/
Bilang karagdagan, hindi po kami tumutugon sa mga indibidwal na komento.
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa  pamamagitan ng telepono o e-mail.