Libreng ligal na konsultasyon para sa mga dayuhan

Sa kooperasyon ng Shimane Bar Association at Houterasu Shimane, ay maaari po kayong kumonsulta ng ligal na usapin. Iingatan po namin ang inyong sikreto. Huwag mag-atubiling kumonsulta as Amin.

※ Kinakailangang magpareserba.
※ Kung kailangan ng interpreter, mangyaring ikusulta po sa amin kapag nagpareserba.

TEL:070-3774-9329 (Tumawag at mag-pareserba)

Flyer

Oras at araw

Ang konsultasyon po tuwing ikatlong Miyerkules ng buwan

  1. 1:30pm – 2:20pm
  2. 2:30pm – 3:20pm

Lokasyon

Shimane International Center

Matsue shi Higashi tsuda-cho 369-1 Access

Halimbawa ng konsultasyon

  • Katayuan ng tirahan
  • Naturalisasyon
  • Kasal / diborsyo / kasal
  • Pakikipag-ugnay ng magulang
  • Aksidente
  • Pagkagambala sa pagkonsumo
  • Mga problema sa trabaho, atbp.