Libreng ligal na konsultasyon para sa mga dayuhan

Sa kooperasyon ng Shimane Bar Association at Houterasu Shimane, ay maaari po kayong kumonsulta ng ligal usapin. Iingatan po namin ang inyong sikreto. Huwag mag-atubiling kumonsulta as Amin.

※ Kinakailangang magpareserba.
※ Kung kailangan ng interpreter, mangyaring ikusulta po sa amin kapag nagpareserba.

Flyer

Lokasyon

Shimane International Center
TEL: 070-3774-9329 (magpareserba po lamang sa numero ng teleponong ito)
Ang konsultasyon po tuwing ika-tatlong Miyerkules ng buwan 13:30-15:30

Halimbawa ng konsultasyon

  • Katayuan ng tirahan
  • Naturalisasyon
  • Kasal / diborsyo / kasal
  • Pakikipag-ugnay ng magulang
  • Aksidente
  • Pagkagambala sa pagkonsumo
  • Mga problema sa trabaho, atbp.