* Kung nais mong mag-aral sa silid-aralan, tingnan ang pahina sa ibaba.
■ SIC “Listahan ng silid-aralan ng Hapon”

https://www.sic-info.org/support/learn-japanese/japanese-class/

SIC Japanese Language Visit Course (Regional Visit Type)

Ang programang ito ay para sa mga dayuhang residente na gustong mag-aral ng wikang Hapon pero hindi makapag-aral.

 • Busy sa trabaho
 • Maliit pa ang anak at hindi makalabas ng matagal
 • Malayo ang klase ng wikang Hapon at walang sasakyan, etc.

Para sa mga gustong mag-aral

① Mangyaring mag-apply sa SIC.
Ang mga aplikasyon ay tatlong beses sa isang taon.
Ang iskedyul mula Abril 2020 ay ipahayag sa pahinang ito.
Kapag nag-apply ka, sabihin sa amin kung kailan at saan mo gustong mag-aral.

Ang mga Japanese volunteers at magsisimulang mag-aral ay tutugma sa iyo ng SIC.

Nilalaman ng kurso

 • Ang program na ito ay para sa mga hindi pa nag-aral ng Hapon.
 • Ang mga antas nito ay para mga beginners.
 • Pagsasanay sa pakikipag-usap, na kinakailangan para as pang-araw-araw na pamumuhay.
 • 10 beses na pag-aaral as loob ng 90 minuto.
 • Ang pag-aaral ay sa mga pampublikong pasilidad na malapit sa iyo o sa iyong bahay. (Mga pampublikong pasilidad: pampublikong bulwagan, sentro ng komunidad, atbp.)
 • Gagamitin ang orihinal na materyal sa pagtuturo “Ishouni nihongo Shimane Ken”. Ang mga tema ay “pagpapakilala sa sarili,” “pamilya,” “pamimili,” at “ospital.”
 • Libre ito.
 • Ang isang recruitment ay tatanggap ng hanggang sa 30 katao.