Ang SIC ay nag sisilbing dormitory at nagbigay ng panandaliang accommodation sa Shimane International Training Center upang mag-aaral. Mangyaring makipag-ugnayan sa Shimane International Center para sa karagdagang impormasyon.