Q: Maari bang ipaalam nyo sa akin ang mga events ng mga taga-ibang bansa?
A:

Ang SIC ay nagbibigay ng mga impormasyon sa lahat ng ipinadadala sa kanila sa SIC mula sa iba’t-ibang event.