Habang ang mga mag-aaral sa elementarya at junior high school ay gumagamit ng mga indibidwal na terminal, ang edukasyon para sa mamimili ay sumusuporta sa digitization ng lipunan ay magiging mas mahalaga.

Sa Shimane Prefecture Consumer Center at Shimane International Center, ang mga bata ay maaaring kumuha ng mga impormasyon online, gumamit ng teknolohiya na kayang panagutan, bumuo ng kakayahang matuto, lumikha, at lumahok, at maging mahusay sa pag-gamit. Gumawa kami ng apat na slide na materyales sa pagtuturo na maaaring matutunan sa paaralan o sa bahay, pangunahin para sa mga mag-aaral sa elementarya hanggang junior high school.

  • Author: Tamami Imado
  • Ilustrasyon: Yasuhiro Maeda
  • Produksyon: Shimane Prefecture Consumer Center
  • Pakikipagtulungan sa produksyon: Shimane International Center

Flyer

Sa kalakip na mga materyales sa pagtuturo at worksheet sa wikang Ingles, Tsino, Tagalog, Portuguese, at Vietnamese, sinusuportahan din namin ang pag-aaral ng mga bata na may banyagang pinagmulan.

Ang bersyon ng wikang banyaga ng mga nakalakip na materyales sa pagtuturo at worksheet ay maaaring i-download mula sa pahinang ito at sa website ng Shimane prefecture Consumer Center (wikang Hapon po lamang).

Ang mga slide material ay maaari ding matingnan sa SIC channel.

Mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ang materyales sa pagtuturo, ito ay walang bayad. Gayunpaman, mangyaring tiyaking suriin ang sumusunod na “Mga Tuntunin ng Paggamit” bago gamitin.

Bago gamitin

  1. Ang materyales sa pagtuturo na ito ay bukas sa publiko, para ito ay gamitin ng mga institusyong pang-edukasyon tulad ng elementarya at junior high school, board of education, educational centers, pampublikong bulwagan, aklatan, atbp., gayundin ng mga magulang.
  2. Depende sa aktwal na sitwasyon ng mga batang mag-aaral, maaaring kopyahin ito o baguhin ang mga salita, ngunit hindi maaaring kunin ang ilustrasyon at gamitin ito sa iba materyales sa pagtuturo atbp.
  3. Bilang karagdagan, mangyaring tiyaking ipakita ang pinagmulan tulad ng URL ng materyal na ito sa pagtuturo kapag ginagamit ito.
  4. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-gamit para sa mga layuning pangkomersyo (pag-screen na may bayad, pamamahagi bilang mga materyales sa panayam, atbp.) sa anumang anyo.
  5. Kung mayroong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa sumusunod.

● Shimane International Center
TEL: 0852-31-5056
E-mail: admin@sic-info.or

g

(1) Paggamit ng media

Tagalog

Tagalog

Worksheet

Tagalog

(2) Proteksyon sa pagkapribado

Tagalog

Tagalog

Worksheet

Tagalog

(3) Proteksiyon sa personal na impormasyon

Tagalog

Tagalog

Worksheet

Tagalog

(4) Edukasyon para sa mga mamimili

Tagalog

Tagalog

Worksheet

Tagalog