Nag-papahiram ng Pambansang  bandila / Pang lamesang bandila (maliit) / Tradisyonal na Kasuotan / Mapa

Tungkol sa gawad na tulong

Tungkol sa volunteer ng international exchange

Tungkol sa volunteer ng community interpreter

Tungkol sa pag-suporta sa mga bata

Tungkol sa pag-suporta ng mga naninirahang taga-ibang bansa sa panahon ng disaster

Get Adobe ReaderKung bubuksan ang PDF file at mag pi-print ay kailangang mag download ng Adobe ® Reader (walang bayad). Kung wala ka nito ay i-click ang banner para mai download.