Konsultasyon sa pamumuhay ng mamimili para sa mga dayuhan

Sa kooperasyon ng Shimane Prefecture Consumer Center, maaaring komunsulta tungkol sa pamumuhay ng mamimili.
Iingatan po namin ang inyong sikreto. Mangyaring wag mag atubiling komunsulta.

* Maaari po kaming mag laan ng interpretasyon sa 14 na wika gamit ang interpretasyon sa One Stop Center.

Halimbawa ng konsultasyon

  • Ang kontrata sa serbisyo ng komunikasyon na ang aparato ay libre
  • Problema sa pagbili ng isang gamit na kotse
  • Sinisingil ng hindi mo naalala

Lokasyon

Shimane International Center
TEL: 070-3774-9329
Lunes hanggang Biyernes 9:00 – 17:00 (hindi kasama ang mga pista opisyal at katapusan ng taon at Bagong Taon)