Shimane International Center Homepage

Suporta para sa mga taga-ibang bansang residente

Aktibidad ng mga volunteer

Serbisyo ng SIC

Tungkol sa SIC

Abiso

Impormasyon sa disaster o kalamidad

  • Walang impormasyon sa ngayon.

Iba