Sumusuportang sa mabibigat na problema, hanggang sa malutas ito. Maaaring komunsulta sa mga wikang banyaga tulad ng Ingles, Intsik, at Tagalog.