Tingnan sa malaking mapa (Google Map)

14 minuto po (bus) bago makarating sa unibersidad opisina ng SIC pag galing sa JR Hamada Station.