Libreng konsultasyon sa Administratibong taga-sulat ayon sa mga pamamaraang administratibo para sa mga Dayuhang residente

Mga propesyonal, na sasagutin ang iba’t ibang konsulta o katanungan tungkol sa mga pamamaraan sa administratibo at pampublikong notaryo. Maaaring gumamit ng patakarang ito ang mga dayuhang residente at maaari din ang mga Hapon. Huwag pong magatubiling lumapit at magtanong. Puprotektahan po namin ang inyong mga sikreto o personal na impormasyon.

Lokasyon

Shimane International Center
TEL: 0852-31-5056 (kinaKailangan ang mag pareserba ng araw)
Tuwing ikatlong linggo ng buwan 1:00-4:00p.m.

Shimane International Center Western Branch Office (University of Shimane)
TEL: 0855-28-7990 (Kinakailangan ang mag pareserba ng araw)
Tuwing ika-apat na Miyerkules ng buwan 1:00-4:00p.m.

Halimbawa

  • Citizenship / Visa
  • International na kasal, Pag-aampon, Pagkilala, Pamana
  • Residence Status (Acquisition, Updating, Special Permission, Pag babago ng katayuan ng paninirahan etc.)
  • Pag babago ng nasyonalidad
  • Tax
  • Insurance / Pension
  • Pag paparehistro ng residente
  • Pag-bili ng bahay
  • Lisensya as pagmamaneho
  • Mga pamamaraan sa awtorisasyon at pagbubukas