Tingnan sa malaking mapa (Google Map)

  • 5 minuto po (car) bago makarating sa opisina ng SIC kapag galing sa JR Matsue Station.
  • Sumakay sa Matsue station ng “Shiei bus” at bumaba sa “Tsuda shogakko iriguchi”, aabutin ng 5 minuto pag linakad papuntang SIC. (Pamula sa Matsue station ay sumakay ng “Minami junkansen Soto mawari” o kaya ay bus papunta sa area ng “Chikuya o Makata”)

mag-ingat Daan papasok

Lumiko sa kaliwa, bago sumapit ang tulay. Pwedeng pumasok pamula 8:30.