Thông báo dành cho người muốn làm việc với tư cách Kĩ năng đặc định.
Đây là sự kiện giới thiệu việc làm do Cục quản lí lưu trú xuất nhập cảnh chủ trì.

Sự kiện giới thiệu việc làm (online)

Người có nguyện vọng muốn làm việc với tư cách Kĩ năng đặc định tại lĩnh vực mình mong muốn, sẽ trực tiếp phỏng vấn với doanh nghiệp tiếp nhận.

  1. Thời gian : 20/11/2023 ~ 20/03/2024
  2. Người có thể tham gia : Là người ngoại quốc trên 18 tuổi, đang sinh sống tại Nhật Bản
  3. Chi phí tham gia : không tốn phí tham gia, và chi phí giới thiệu.

Sự kiện kết hợp Kỹ năng đặc định-SSW (tokuteiginou-events2023.jp)

Hình thức gặp mặt trao đổi trực tiếp

Ngoài ra, còn có các buổi giới thiệu việc làm để người phỏng vấn có thể gặp mặt trực tiếp doanh nghiệp tuyển dụng.

  • 19/1/2024 Osaka
  • 30/1/2024 Fukuoka

特定技能-SSW-マッチングイベント (tokuteiginou-events2023.jp)

Đăng kí

Vui lòng đăng kí từ đường link bên dưới.

https://tokuteiginou-events2023.jp/vi/lp_company/#entry