Ang OTIT Foreign Skills Training Organization Hiroshima Office ay tumatanggap ng mga konsultasyon para sa mga teknikal na trainee, sa pamamagitan ng telepono at pagbisita sa opisina.

Oras

Lunes hanggang Biyernes 10:00am-4:00pm (Sarado sa piyesta opisyal, katapusan ng taon at Bagong Taon)

Wika

Intsik, Vietnamese, Tagalog, Thai, Cambodian, Myanmar, Indonesian, Laotian, Mongolian, Nepalese

* Mayroong interpreter ng Tsino sa Martes at interpreter ng Vietnamese sa Huwebes. Maliban dito, maaaring gamitin ang interpreter sa telepono.

Para sa iba pang impormasyon

OTIT Foreign Skills Training Organization Hiroshima Office

Telepono: 082-207-3127

Address: 3Flr. Hiroshima Rijou Dori Building, 3-1-9 Otemachi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture