Ang oras ng opisa sa Shimane International Center ay ang mga sumusunod.

  • Simula po sa December 29 (Martes) hanggang January 3 (Linggo) 2021 kami po ay sarado.