Ito ay isang paunawa mula sa Immigration Services Agency of Japan.

Magsasagawa kami ng isang pakikipanayam sa isang kumpanya ng Hapon para sa mga nais na mag trabaho sa Japan na may mga tiyak na kasanayan. Kung nais mong makipag-usap sa isang kumpanya ng Hapon, mangyaring magparehistro po lamang. Kung nais ng kumpanya na kausapin ka, ay ipapaalam po namin sa inyo ang oras ng pakikipanayam.

Mula sa pananaw ng pag-iwas sa pagkalat ng coronavirus, ang pagtutugma ng mga kaganapan at ang sistema ng sesyon ng impormasyon ay binago at gaganapin online pagkatapos ng Enero 2021.

Skedyul

[Panayam sa isang kumpanya sa Shimane]
Ika-9 ng Pebrero, 2021 (Martes)
Impormasyon ng session: 11:00 am to 12:00 pm
Matching event: 1:00 pm to 5:00 pm
* Ginampanan sa 47 prefecture sa buong bansa.
* Mangyaring suriin dito para sa mga iskedyul bukod sa Shimane Prefecture.

Lokasyon

Gaganapin ito sa online.

Bayad sa pagsali

Libre

Nag-organisa

Immigration Services Agency of Japan

Mga detalye, pamamaraan ng aplikasyon, atbp.

Mangyaring suriin ang sumusunod na homepage.

Suporta sa Website para sa Tinukoy na Program na Kasanayan sa Manggagawa (ssw.go.jp)

Para sa mga katanungan

Foreign Human Resources Acceptance Support Secretariat (Injestar Inc.)

TEL: 03-6261-3905

FAX: 03-6261-3908

E-mail: i.event@injestar.co.jp

Oras ng tanggapan

9:30 pm – 6:30 pm (Lunes-Biyernes)

Walang opisina tuwing Sabado, Linggo, Piyesta opisyal, Katapusan ng taon at Bagond taon, at Golden Week.