Shimane Prefecture, Shimane International Center, Izumo City, ay magkakaroon ng kaganapang multicultural na “Gumawa tayo ng saranggola at magsaya!” anuman ang nasyonalidad, kultura, wika, atbp ang layunin ay magtulungan at makipag-ugnay sa mga lokal na mamamayan.

Halina at sumali.

Easy Japanese

Nilalaman ng kaganapan

10:00 am Mag-uumpisa

10:10 am Gagawa ng saranggola. Mag-sulat ng larawan at letra.

11:20 am Pag-uusapan ang tungkol sa ginawang saranggola.

11:40 am Magpapalipad ng sanggola (hindi magpapalipad ng saranggola kapag umulan)

12:00 pm Tapos

Mga maaaring sumali 

Ang mga nakatira sa silangang bahagi ng prefecture. Maaaring sumali ang mga dayuhang residente at mga Hapon.

Kapasidad

40 katao

Paano ang sumali

Magparehistro sa pamamagitan ng e-Mail o telepono at isulat ang

  1. Pangalan
  2. Address
  3. Kontak (e-mail / telepono)

Maaaring ihatid sundo kung nasa pagitan ng

A) Izumo city hall

B) Enya community center

C) Naoe station

D) Acty hikawa

at Shusai community center.

Kung kailangang magpahatid sundo ay paki sabi lamang po ng 4. Lugar ng pagtitipon.

Isulat sa title ng e-,mail address ang [takoage] (たこあげ).

Deadline

Ika- 5 ng Marso (Biyernes)

Pagpaparehistro

Wikang Hapon / Portuguese / English

Izumo City Policy Planning Division Cultural International Office

e-mail: kokusai@city.izumo.shimane.jp
Telepono: 0853-21-6576

Tsino / Tagalog /Vietnamese

Shimane International Center

e-mail: soudan@sic-info.com

Telepono: 0852-31-5056

Paalala

  • Mag-suot ng damit ng maaaring makagalaw.
  • Maaaring matigil depende sa sitwasyon ng coronavirus (COVID-19)
  • Mag-suot ng mask.
  • Makitulungan sa pag-sanitize ng kamay.
  • Kung may lagnat ay huwag ng pumunta at magpahinga na lamang.
Iskedyul & Oras Marso 13, 2021 10:00 umaga ~ 12:00 hapon
LugarShusai Community Center
Makipag-ugnayan saShimane International
Matsue city Higashi tsuda-cho 369-1
Telepone: 0852-31-5056
e-mail: soudan@sic-info.org
Shusai Community Center

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)