Ito ay isang anunsyo mula sa “YSC Global School,” isang dalubhasang proyekto sa suporta sa edukasyon para sa mga bata at kabataan na may mga ugat sa ibang bansa.

Gagamitin namin ang Zoom para sa oryentasyon at mga indibidwal na konsulta sa pag-pasok sa high school para sa mga bata at magulang, na nais na pumasok sa high school ng Japan. Ipapaliwanag namin kung paano gumagana ang pagsusulit para sa pag-pasok sa high school ng Japan at kung anong uri ng paghahanda ang kinakailangan, na may interpreter. Tumatanggap din kami ng mga indibidwal na konsulta.

★ Mag-click dito para sa impormasyon sa multilingual na bersyon https://www.nihongo-kodomo.net/archives/21935 (Wikang Hapon, Ingles, Tagalog, Intsik, Spanyol, Portuguese)

Petsa at oras

Ika-26 ng Setyembre (Sabado), 2020 mula 1:30pm-3:00pm

lokasyon

ZOOM

Mga Nilalaman

1:30 pm-2:30 pm Oryentasyon (Tungkol sa paaralan sa Japan, gastos sa pag-pasok sa high school, pagsusulit para maka pasok sa high school, atbp.)
2:30 pm-3:00pm Indibidwal na konsulta

Bayad

Libre

Interpreter

Ingles, Intsik, Tagalog, Spanyol, Portuguese

* Kung kailangan ng  interpreter sa ibang wika, mangyaring makipag-ugnayan po lamang sa amin hanggang ika-18 ng Setyembre (Biyernes).

Telepono: 042-552-7400
E-mail: info@nihongo-kodomo.net

Aplikasyon

Google Form https://forms.gle/g2FX14oYFc2ouYqa6

* Para sa mga hindi makakalahok sa araw na iyon, ang isang indibidwal na araw ng konsulta ay magkakahiwalay na maitatakda, mangyaring mag-apply gamit ang form sa itaas.

Para sa iba pang mga paunawa

[Pagdalo sa Paaralan / Proyekto ng Suporta sa Pag-unsad sa High School]

Sa aming paaralan, nagpapatupad kami ng isang proyekto ng suporta sa pagsulong sa paaralan / hayskul na nagbibigay ng mga pagkakataon sa suporta sa edukasyon na online nang walang bayad sa mga batang may mga ugat sa ibang bansa na wala sa paaralan o higit sa edad ng pag-aaral. Mangyaring sumangguni sa sumusunod na URL.

https://www.nihongo-kodomo.net/archives/21931