Magsasagawa kami ng mga pagsasanay sa pag-iwas sa sakuna upang ang mga dayuhang residente ay maaaring kumilos nang mahinahon sakaling magkaroon ng kalamidad.
Ano ang gagawin mo kung mayroong isang malaking kalamidad sa iyong bayan? Pag-aralan nating sama-sama ang mahalagang pag-iwas sa sakuna.

Tagalog

 

Skedyul

12:45 pm Umpisa ng tanggapan

1:00 pm Mag-uumpisa

1:10 pm

(1) Alamin ang tungkol sa pag-iwas sa kalamidad
* Pag-aaral ng malakas na ulan at lindol!
* Damhin ang takot sa usok sa panahon ng sunog!
* Magsanay kung paano gamitin ang AED at fire extinguisher!

(2) silid-aralan sa kaligtasan ng trapiko
* Pag-aaral ng mga patakaran sa trapiko at pag-iwas sa krimen

3:00 pm Tapos

Mga maaaring sumali

30 dayuhang residente na gustong pag-aralan ang tungkol sa pag-iwas kapag nangyari ang kalamidad.

※Maaaring sumali ang bata, ngunit walang taga alaga

Paano mag-apply

Mangyaring sulatan ang 1-9 at ipadala ito sa pamamagitan ng email o fax sa Shimane International Center.

 1. Pangalan (kanji, hiragana, alpabeto)
 2. Bansa / rehiyon na pinagmulan
 3. kasarian
 4. Address ng kalye
 5. numero ng telepono
 6. mail address
 7. Mga wikang kayang bigkasin (Japanese, ○○ salita)
 8. Kailangan ng interpreter / hindi kailangan ng interpreter
 9. Kung nais mo ng interpreter, mangyaring sabihin po lamang sa amin ang wikang nais mong i-interpret (Ingles, Tsino, Tagalog, Portuges, Vietnamese, wikang XX)

Deadline

Ika-24 ng Setyembre (Huwebes)

Paalala

 • Maaaring makansela dahil sa pagkalat ng coronavirus
 • Mangyaring makipagtulungan sa pagsukat ng temperatura.
 • Mangyaring magsuot ng maskara sa venue.
 • Ang mga taong may mataas na lagnat o ubo ay hindi dapat lumahok.

Nag-organisa

Shimane Prefecture・Shimane International Center・Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Hamada Office of River and National Highway・Gotsu City

Iskedyul & Oras Oktubre 4, 2020 1:00 hapon ~ 3:00 hapon
LugarPalette gotsu
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saShimane International Center (Person in charge: Yokota, Senda)
Phone: 0852-31-5056
FAX: 0852-31-5055
Email: admin@sic-info.org