Araw at oras ng opisna para sa pag-sapit ng Bagong Taon ay ang mga sumusunod.
Ang opisina ng SIC ay maagang mag-sasara (17:15) sa ika-28 ng Disyembre 2015 (Lunes) at sa ika-4 ng Enero 2016 (Lunes)

Inaasahan po namin ang inyong pang-unawa

Para sa iba pang paalala, tingnan lamang po sa ibaba

Ika- 29 ng Disyembre, 2015 (Martes) – Ika-3 ng Enero, 2016 (Linggo) ay sarado po ang opisina ng Shimane International Center (SIC)