Magkakaroon ng pag-aaral para sa kawang gawa ang grupo ng organisasyon ng mag-aaral ng unibersidad ng Shimane prefecture “Rebulosyon ng estudyante ng kolehiyo”.

Meron ba kayong kaalaman o kamalayan kung gaano kalaki ang disaster o kalamidad na mangyayari? Hindi natin alam kung kailan magaganap ang disaster o kalamidad. Pag-aaralan natin kung ano ang gagawin kapag lumindol, at gaano kapanganib ang planta ng enerhiya kapag nangyari ang disaster o kalamidad. Pagkatapos, ay gagawa ng listahan ng mga pang emergency na kailangan, at para mapalawak ang kaalaman tungkol sa emergency food, kukuha ng emergency food, susubukan gumawa ng emergency food at kakainin.

Halina at sumali na.

Tasukeai Class [PDF: 109KB]

Ang pagpaparehistro ay hanggang ika-27 ng Enero.

 

 

Iskedyul & Oras Enero 31, 2016 2:00 hapon ~ 5:00 hapon
LugarKitchen studio "NADO" Matsue city nishi kawatsu cho-3234-2
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan sadoriporo.k@gmail.com

(isulat ang pangalan, bansa, numero ng telepono)
Kitchen studio "NADO" Matsue city nishi kawatsu cho-3234-2

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)