Ang opisina po ng Shimane International Center ay mag-sasara o matatapos ng 17:15 sa ika-22 ng Disyembre (Martes)

Ipagpaumahin po ninyo at maraming salamat po sa inyong pang-unawa.