Ito ay isang paalala mula sa Organization for Technical Intern Training (OTIT).

Ang pagsasanay sa teknikal na intern ay hindi maaaring ma-terminate dahil lamang sa pagbubuntis.

Para sa mga detalye, tingnan ang polyeto sa ibaba.

Sa mga pangkat ng pamamahala at nagsasanay

Sa mga pangkat ng pamamahala at nagsasanay

Sa lahat ng mga buntis na teknikal na intern trainee

Tagalog