Ito ay isang mahalagang abiso mula sa Animal Quarantine Service para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan.

Mangyaring makipagtulungan upang maprotektahan ang mga hayop sa Japan (livestock) mula sa mga sakit galing sa ibang bansa.

Karamihan sa mga produktong karne, tulad ng karne ng baka, baboy at manok, at mga produktong naproseso tulad ng ham, sausage at bacon, ay ipinagbabawal na dalhin sa Japan mula sa ibang bansa. Mangyaring sabihin sa iyong pamilya at mga kaibigan na nakatira sa ibang bansa na huwag magpadala ng mga produktong karne sa mail mula sa ibang bansa sa Japan. Gayundin, kung nakatanggap ka ng mga produktong karne sa koreo mula sa ibang bansa, tiyaking makipag-ugnay sa Serbisyo ng Quarantine ng Hayop.

Gayundin, mag-ingat na huwag magdala ng mga produktong karne bilang souvenir sa iyong pag-uwi. Kapag ang pamilya at mga kaibigan ay pupunta sa Japan, mangyaring sabihin sa kanila na huwag magdala ng mga produktong karne.

Sa mga paliparan, daungan, at inspeksyon ng koreo sa Japan, pinapatibay namin ang mga inspeksyon upang maiwasan ang pagdadala ng mga produktong karne na iligal, at nagsasagawa rin kami ng mga nag-iinspeksyong mga aso. Ang penalty (multa) para sa iligal na pagdadala ng mga produktong karne sa Japan ay tataas at maaari kang arestuhin. Gayundin, kung susubukan mong magdala ng mga produktong karne, maaaring hindi ka payagang na makapasok sa Japan. mag-ingat po lamang.

Kung mayroong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyong Quarantine ng Hayop.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Animal Quarantine Service Kobe Branch Yonago Airport Branch Office
Tel 0859-45-3800

https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html