Ang “Asia ☆ Festa @ Goutsu 2021” ay naghahanap ng mga sasali sa paligsahan sa pagsasalita ng wikang Hapon na gaganapin bilang bahagi ng event.

Kailan

Nobyembre 7, 2021 (Linggo) 1:00 pm- (Paggawad 2:45 pm-)

Saan

Palette Goutsu (sa harap ng Goutsu Station)

Ano

Ipahayag sa wikang Hapon kung ano ang nasa isip, naramdaman, at napansin habang naninirahan sa Japan, sa loob ng 3 minuto.

Kagawaran

A: Mga dayuhan na nanirahan sa prefektura ng Shimane sa loob ng 5 taon ng pamumuhay sa Japan

B: Mga Teknikal na intern trainees na nanirahan sa prefektura ng Shimane sa loob ng 3 taon ng pamumuhay sa Japan

Mga parangal

Pinakamaganda

Kategoryang A 5,000 yen + dagdag na premyo

Kategoryang B 5,000 yen + dagdag na premyo

Gawad sa apela

5,000 yen + dagdag na premyo

Para sa lahat na kasali

1,000 yen Quo Card (May paunang pagpili. Mga 5 tao lamang mula sa bawat departamento ang maaaring lumahok.)

Aplikasyon

Mangyaring i-email ang sumusunod na ① sa ⑤ (santo809jamaica@gmail.com).

(1) Pangalan (2) Bansang pinagmulan (3) Address (4) Kagawaran na kasali (5) Pamagat ng pagsasalita

Deadline: Hanggang  Oktubre 18, Lunes

Makipag-ugnay

090-4898-5301(Santo)

Flyer