Ang “COVID-19 Vaccination Information Center for International Citizen” na sponsor ang NPO Citizen’s Network for Global Activities (CINGA) ay binuksan noong ika-1 ng Oktubre.

Ito ay isang consultation center na sumusuporta sa lahat ng mga dayuhan na naninirahan sa Japan na nagnanais na magpabakuna upang makatanggap sila ng maayos na pagbabakuna.

〇 Ang tagataguyod ay tutugon sa mga indibidwal na kaso ng konsulta sa wikang hapon.

〇 Kung hindi ka marunong magsalita ng wikang hapon, mangyaring sabihin po lamang sa amin ang iyong pangalan at numero ng telepono pati na rin kung anong lengwahe ang inyong ginagamit.

Maaari ding kaming tumawag sa maraming wika.

Numero ng telepono: 03-6261-6356

Araw at Oras ng pagtanggap

Lunes hanggang Biyernes 10:00 AM hanggang 4:00 PM (Sarado tuwing Sabado, Linggo at mga pista opisyal)

Panahon ng pagbubukas

Ika-1 ng Oktubre 2021 (Biyernes) hangang ika-31 ng Marso 2022 (Huwebes)

Flyer