Magsasagawa ng disaster prevention drills upang ang mga dayuhang residente ay makakilos nang mahinahon sakaling magkaroon ng kalamidad.

Ano ang gagawin mo kung may malaking kalamidad na nangyari sa iyong bayan? Sama-sama nating pag-aralan ang mahahalagang impormasyon tungkol sa disaster prevention.

Tagalog

Iskedyul

1:45pm  Reception

2:00pm  Umpisa

2:05pm  Alamin ang tungkol sa mga kalamidad at kung paano lumikas

2:25pm  Pag-gamit ng fire extinguisher, atbp.

3:05pm  Kasama ang mga boluntaryo, paghahanda ng isang lugar para lumikas at makinig                sa pagpapaliwanag ng evacuation center.

4:00pm  Tapos

Mga maaaring sumali

Mga 30 dayuhan na naninirahan sa Unnan City

* Walang pangangalaga sa bata. Maaaring lumahok kasama ang bata.

Paano mag-apply

Mangyaring isulat ng 1 hanggang 8 at ipadala ito sa Shimane International Center sa pamamagitan ng e-mail o fax.

Ang pamagat ng e-mail ay dapat na “bousai kunren” 「ぼうさいくんれん」.

 1. Pangalan
 2. Bansa / rehiyong pinanggalingan
 3. Address
 4. Numero ng telepono
 5. E-mail address
 6. Nakakapag salita ng (wikang Hapon, wikang 〇〇)
 7. Kailangan ng interpreter / hindi kailangan ng interpreter)
 8. Kung kailangan ng interpreter, sabihin lamang kung anong wika ang kailangan (Ingles, Tsino, Tagalog, Portuguese, Vietnamese, Khmer,  wikang 〇〇)

Deadline ng aplikasyon

Ika-24 ng Nobyembre (Miyerkules)   * Kung maraming tao na ang sasali ay maagang magsasara ang deadline.

Para sa impormasyon

 • Maaaring kanselahin ito depende sa pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus.
 • Mangyaring makipagtulungan sa pagsukat ng temperatura at pagdidisimpekta sa reception.
 • Mangyaring magsuot ng maskara sa venue.
 • Huwag sumali kung ikaw ay may mataas na lagnat o may ubo.

Organizer

Shimane Prefecture / Shimane International Cente / Unnan City

Nakipagtulungan

Unnan City Kakeya Exchange Center

 

Iskedyul & Oras Nobyembre 28, 2021 2:00 hapon ~ 4:00 hapon
LugarUnnan City Kakeya Exchange Center
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saShimane International Center (Yokota)
Tel: 0852-31-5056
FAX: 0852-31-5055
Email: admin@sic-info.org
Unnan City Kakeya Exchange Center

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)