Ang oras ng opisa ng Shimane International Center ay ang mga sumusunod.

  • December 26 (Huwebes) … gaya ng dati
  • December 27 (Biyernes) 8:30-17:15
  • Simula po sa December 28 (Sabado) hanggang January 5 (Linggo) 2020 kami po ay sarado gayundin po ang konsultasyon sa telepono
  • January 6 (Lunes) 8: 30 ~ 17: 15
  • Simula January 7 (Martes) … … gaya ng dati
    【Main office】 8: 30 ~ 18: 00, 【Western branch】 8: 30 ~ 17: 15