Ang Matsue City International Tourism Division ay naghahanap ng mga dayuhang sasali sa pag-lalakbay para malaman ang historya ng Matsue. lagyan ng “Like ♡” at i-share sa buong mundo sa pamamagitan ng SNS.
* Paki tingnan lamang po ng flyer para sa iba pang detalye.

Flyer (English)

Schedule

Matsue Castle → Matsue History Museum → Horan Enya Tradition Hall → Horikawa Pleasure Boat
・ Pagkatapos umakyat sa Matsue Castle ay maglalakad sa paligid kasama ang tour guide
・ Sasakay sa Horikawa pleasure boat

Target

Mga dayuhang nakatira sa Matsue city

Kapasidad

20 katao (first-come-first-served basis)

Lugar at oras ng tagpuan

As harapan ng statwa ni Yoshiharu Horio at Matsue Castle Otemae Square
* Pumunta po kayo ng 12:55

Paalala

・Ang mga wika ay nasa Hapon, Ingles, at Vietnamese
・Maaaring makansela ang paglalakbay kapag masama ang lagay ng panahon (kapag makakansela ay kokontakin po namin kayo, bago sa araw ng ibento)

Reception

Simula ika-19 ng Nobyembre (Martes) hangagang ika-29 ng Nobyembre (Biyernes)

Application

Isulat ang inyong pangalan, kasarian, edad, nasyonalidad, trabaho, numero ng telepono at mag-aplay sa e-mail. Maaari din kayong mag-aplay ng direkta sa Matsue International Community Centre 2F office.
* Kung sa E-mail, isulat sa subject title ang “Cool Matsue 2019 12/7”.

Iskedyul & Oras Disyembre 7, 2019 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saMatsue International Civic Center (MICC) / 3405-5 Nishikawatsu-cho, Matsue City
E-mail: m.koryu@web-sanin.co.jp