Ang Japan International Cooperation Center (JICE) Kyushu Branch ay naghahanap ng mga maaaring sumuporta sa “Dayuhang trabahador at pagpapanatili ng suporta sa pagsasanay” na gaganapin sa Izumo City.

Deskripsyon ng trabaho

  • Pag PR ng aktibidad
  • Pamamahala ng klase
  • Paglikha ng dokumento
  • Iba pa

Lokasyon ng trabaho

Sa paligid ng Hikawa-cho, Izumo-shi, Shimane prefecture

Mga kinakailangang kakayahan at kundisyon

  • May kakayahang mag-salita ng mga banyagang wika (Portuges atbp)
  • Maaaring makipag-usap nang maayos sa wikang Hapon
  • Marunong gumamit at mag operasyon ng  computer (Word / Excel)
  • May magandang manner na kaugalian bilang kasapi ng lipunan
  • May katatayuan sa residente na maaaring magtrabaho (para sa mga dayuhang residente)

Ang deadline ng aplikasyon

Ika-25 ng Oktubre Biyernes

Makipag-ugnayan

Japan International Cooperation Center (JICE) Kyushu Branch
AIM Building 7F, 3-8-1 Asano, Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka Prefecture 〒802-0001
TEL: 093-512-3620
Makipag-ugnayan : Hitomi Ohno (ono.hitomi@jice.org)

Flyer