Ang isang malaki at napakalakas na bagyo No. 19 ay palalapit sa Kanluran at Silangan ng Japan sa ika-12 hanggang ika-13 ng Oktubre. Pagkatapos nito, tila magpatuloy ito sa hilaga ng Japan.

Sa mga lugar na kung saan dumating ang bagyo, ay magkakaroon ng malakas na hangin at ulan.

May panganib na magkaroon ng malubhang pinsala. Mangyaring alerto sa mga bagong impormasyon ng bagyo.

Ang bagong impormasyon ng bagyo ay madaling makikita sa pamamagitan ng pagtingin sa mga site at application sa ibaba.

SAFETY TIPS

Maaari pong makita ang impormasyon ng bagyo as mga wikang Ingles, Intsik (Pinasimple / Tradisyonal), Korean, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Thai, Indonesian, Tagalog, Nepalese, at Hapon.

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
iPhone : https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8

NHK WORLD RADIO JAPAN

Maririnig sa17 wika sa radyo

Android : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/app/radio/android/
iPhone : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/app/radio/ios/

NHK WEB EASY

Maaaring mabasa ang balita na nakasulat sa wikang Hapon

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/