Gumawa ang Shimane prefecture ng disaster card at emergency card na nakasulat sa ibat-ibang wika. I print at laging dalhin, para maging guide sa panahon ng emergency.

Para sa iba pang impormasyon ay tingnan ang site na nasa ibaba.

Disaster card・Emergency card (Shimane prefecture)