Ang Shimane Prefecture at Shimane International Center ay naghahanap ng mga lalahok sa SIC Japanese language Course na “Netto de Nihong” Basic Class 2022.

Huwag mag-atubiling sumali!

《Netto de Nihongo》Basic class

Skedyul

 1. Ika-18 ng Hulyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 2. Ika-21 ng Hulyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 3. Ika-25 ng Hulyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 4. Ika-28 ng Hulyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 5. Ika-1 ng Agosto (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 6. Ika-4 ng Agosto (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 7. Ika-8 ng Agosto (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 8. Ika-11 ng Agosto (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 9. Ika-15 ng Agosto (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 10. Ika-18 ng Agosto (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 11. Ika-22 ng Agosto (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 12. Ika-25 ng Agosto (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 13. Ika-29 ng Agosto (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 14. Ika-1 ng Setyembre (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 15. Ika-5 ng Setyembre (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 16. Ika-8 ng Setyembre 8 (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 17. Ika-12 ng Setyembre (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 18. Ika-15 ng Setyembre 15 (Huwebe) 10:00am – 12:00pm
 19. Ika- 19 ng September (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 20. Ika-22 ng Setyembre 22 (Huwebes) 10:00am – 12:00pm

Mangyaring suriin ang mga sumusunod bago mag-apply

 • Pakikipag-usap gamit ang simpleng wikang Hapon at pag-aaral ng wikang Hapon na kailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pamimili. Para sa aklat-aralin, gagamitin ang “Irodori, Japanese for Life in Japan, Starter / A1”. (Mag-click dito para sa aklat-aralin)

 • Mag-aaral sa format ng klase.
 • Hanggang 15 katao ang maaaring lumahok.
 • Ang mga sumusunod na tao (1) hanggang (3) ay maaaring mag-aplay.

(1) Ang mga taong naninirahan sa Shimane prefecture o nagtatrabaho sa Shimane prefecture

(2) Mga taong higit sa 16 taong gulang

(3)Mga makakasali ng higit pa sa 10 na beses sa loob ng 20 beses na pag-aaral.

 • Magkakaroon ng level check test bago magsimula ang klase.
 • Ang ika-19 at ika-20 beses ay huling pagsusulit. Mangyaring siguraduhin na dumalo sa alinman sa isa. Isang araw lamang ang kailangan. Kung hindi ka makakadalo sa alinman sa mga ito dahil sa trabaho atbp., mangyaring kumonsulta nang maaga.

Paraan ng pag-aaplay

Panahon ng aplikasyon: Mula ika-28 ng Hunyo (Martes) hanggang ika-10 ng Hulyo (Linggo), 2022

Paraan ng pag-aaplay: Dapat isulat ang mga sumusunod (1) hanggang (6) ng mga mag-aaplay.Mangyaring ipadala sa pamamagitan ng e-mail.

E-mail: issho@sic-info.org

Titolo: Nyuumon class

Body text: (1)Pangalan, (2)Mail address, (3)Bansa, (4)Sariling wika, (5)Address, (6)Ano ang gagamitin (smartphone, tablet, computer)

Flyer

flyer

Tungkol sa iba pang mga klase

Sa 2022, plano naming isagawa ang mga sumusunod na iba pang mga klase.

Ang mga detalye ay iaanunsyo sa website ng Shimane International Center at SNS.

Elementary 1

 • Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa Setyembre 2022
 • Pag-aaral gamit ang Japan Foundation “Irodori, Japanese for Life, Elementary 1 / A2”

Makikita dito ang mga kagamitang panturo

Elementary 2

 • Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa Nobyembre 2022
 • Pag-aaral gamit ang Japan Foundation “Irodori, Japanese for Life, Elementary 2 / A2”

Makikita dito ang mga kagamitang panturo