Paalala tungkol sa araw at oras ng opisina sa “SIC” (Pagtatapos ng taong 2017 at Bagong Taon 2018) ay nasa ibaba.

  • Normal na araw ng opisina: Ika-27 (Miyerkules) ng Disyembre 【opisina sa Matsue at Hamada】 8:30-18:00
  • Huling araw ng opisina ng sa taong 2017: Ika-28 (Huwebes) ng Disyembre 【opisina sa Matsue at Hamada】 8:30-17:15
  • Sarado ang opisina: Ika-29 (Biyernes) ng Disyembre hanggang Ika-3 (Miyerkules) ng Enero 【opisina sa Matsue at Hamada】 8:30-17:15
  • Mag-uumpisa ang opisina sa taong 2018: Ika-4 (Huwebes) ng Enero 【opisina sa Matsue at Hamada】 8:30-17:15
  • Babalik sa normal na araw ang opisina: Ika-5 (Biyernes) ng Enero 【opisina sa Matsue】8:30-18:00 【opisina sa Hamada】8:30-17:15