Ang NPO international activities citizen center (CINGA) ay magkakaroon ng libreng konsultasyon sa mga eksperto, para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan gamit ang iba’t-ibang wika.

Kung kayo ay nagkaproblema sa pag-kuha ng visa, visa sa pag-aasawa, diborsiyo, aksidente, mga isyu sa trabaho, buwis, pensiyon, health insurance, at karahasan ng partner (DV) ay maaari mong ikonsulta ng libreng sa mga eksperto. Maaaring kumonsulta Kahit na walang reserbasyon. Ang iyong ikinonkonsulta ay mananatiling lihim.

Maaari kang kumonsulta ng libre sa mga propesyonal sa Skype kahit saan sa Japan. Mangyaring i-access ang account “npocinga”!

* Interpretasyon: English, Chinese, Spanish, Tagalog, Nepali, Romanian
Mangyaring kumonsulta po lamang para sa iba pang wika.

Iskedyul & Oras Nobyembre 15, 2015 1:00 hapon ~ 3:30 hapon
LugarTokyo Metropolitan Health Plaza "Hygeia" 11F (Tokyo Shinjuku-ku, Kabukicho 2-44-1)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saNPO International Activities Citizen Center (CINGA)
TEL:0422-33-1335
E-mail:info@cinga.or.jp
Detalye sa URLhttp://www.cinga.or.jp/
Tokyo Metropolitan Health Plaza "Hygeia" 11F (Tokyo Shinjuku-ku, Kabukicho 2-44-1)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)