Magsasagawa po kami ng disaster prevention drills upang ang mga dayuhang residente ay makakilos nang mahinahon sakaling magkaroon ng kalamidad.

Ano ang gagawin mo kung may malaking kalamidad na naganap sa iyong bayan? Sama-sama nating alamin ang tungkol sa mahalagang pag-iwas sa kalamidad.

Tagalog

Skedyul

9:45 am- Pag paparehistro

10:00 am- Mag-uumpisa

10:05 am- Alamin ang tungkol sa mga kalamidad at kung paano lumikas

10:20 am- Danasin

  • Makaranas ng lindol sa gamit ang seismic na sasakyan (isang sasakyan na mararanasan ang pagyanig ng isang lindol)
  • Magsanay sa paggamit ng AED

11:40 am- Makipag-ugnayan sa mga boluntaryo at pakinggan ang tungkol sa evacuation center

  • Makikita ang mga karton na kama at mga portable na palikuran sa mga evacuation area.
  • kumain ng emergency na pagkain

1:00 pm- Tapos

Sino ang maaaring sumali

20 katao, dayuhang residente sa Yasugi city

*Maaaring sumali kasama ang iyong anak
Maaaring kanselahin ang mga kaganapan dahil sa makapal na snow, atbp.

Paano mag-aplay

Mangyaring isumite ang application form ng Shimane Electronic Application Service (Yasugi City) ( https://apply.e-tumo.jp/city-yasugi-shimane-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17078), bago ang ika-18 ng Enero (Huwebes).  Ilagay ang mga numero 1-7 at ipadala.

 1. Pangalan
 2. Pangalan kapag nakasulat sa Katakana / Hiragana)
 3. Bansa / Rehiyon
 4. Numero ng telepono
 5. E-mail address
 6. Ginagamit na salita (Wikang Hapon / wikang_______)
 7. Kailangan mo ba ng interpreter (Oo / Hindi)

Deadline ng pagtanggap

Ika-18 ng Enero (Huwebes)

*Kung marami ang sasali, maaaring magsara ng maaga ang pagtanggap.

Nag-organize

Prepektura ng Shimane / Yasugi city / Shimane International Center

Iskedyul & Oras Enero 28, 2024 10:00 umaga ~ 1:00 hapon
LugarYasugi city hall Disaster Prevention Training Builiding
Bayad sa pagsaliLibre
Yasugi city hall Disaster Prevention Training Builiding

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)